Keurmeester en Keurmeester voor de Junior Handling


Sinds het begin van de tachtiger jaren ben ik altijd in het bezit geweest van een of meerdere rottweilers. Ik heb altijd hoge eisen gesteld aan het karakter, gezondheid en exterieur. Ik heb altijd mijn rottweilers getraind op het gebied van IPO I, II en III, VZH/BH en gehoorzaamheid. In verband met mijn zeer grote interesse voor het ras heb ik in 1990 een opleiding Alegemene Kynologische Kennis (AKK) gevolgd. Op 25 oktober 1990 kreeg ik de gelegenheid om voor deze opleiding examen te doen. Van de 20 deelnemers aan deze opleiding zijn er uiteindelijk 2 geslaagd waarvan ik er 1 was. Inmiddels was mijn interesse voor het keurmeesterschap groeiende en volgde ik na de AKK de opleiding Exterieur en Bewegingsleer welke onder auspicien van de Raad van Beheer werd gegeven in het Transistorium 4 van het universiteitscentrum "De uithof" te Utrecht. Op 24 oktober 1992 heb ik voor deze opleiding examen gedaan en met succes bekroond. Vervolgens heb ik na 5 jaar stage - ringmeester, ringsecretaris en keurmeester op clubdagen- op 22 maart 1997 het rasexamen gedaan. Van de vijf kandidaten slaagden er uiteindelijk 2 waarvan ik 1 was.

Sinds deze tijd heb ik het genoegen om op vele shows in binnen-en buitenland , over de gehele wereld, als KEURMEESTER de rottweilers te mogen keuren. Ik noem enkele landen waar ik meerdere keren ben uitgenodigd om te komen keuren zoals: Australie 4, Indonesie 4, Thailand 2 en Malysia 2 keer.

Tel: +31(0)495-626134
Email: w-peters@kpnplanet.nl

Aankomende keuringen:

Datum Show Plaats/Land Foto's
15-02-2014 NRC Rasstandaardtest Exterieur Made, Nederland  
31-05-2014 NRC Rasstandaardtest Exterieur Made, Nederland  
07-09-2014 NRC Jongehondendag Rotterdam, Nederland  
15-05-2015 tyshow Noord Ierse Rottweilerclub Noord Ierland  
25-05-2015 Arnhem Arnhem, Nederland  
29/31-05-2015 ty Show SMWRK Tennessee, USA  
26-09-2015 Juniorhandling Maastricht, Nederland  
06-05-2016 Kampioenschapsclubmatch NRC ?, Nederland  
15-05-2016 The Rottweiler Club of Indonesia Indonesië  
19-06-2016 Outdoor Uden Uden, Nederland  
 

Brief Raad van Beheer - Keurmeester voor de Junior Handling

NRC Kampioenschapsclubmatch 2012
 

 

Thailand 2012
 

Australië 2007
 

Indonesië 2007
 

Peth Oktober 2001
 

Contact